poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Arbiter bankowy - czy da radę pomóc?

Zdarza się wam składać reklamację w banku? Na pewno, bo banki dają nam ku temu co rusz jakiś powód. Zarówno jeśli chodzi o proste usługi takie jak konta i karty, jak i skomplikowane produkty strukturyzowane, kredytowe itp. Co jednak zrobić, jeśli bank naszą reklamację odrzuca? A gdy odwołujemy się od decyzji banku składając kolejną reklamację, ten także ją odrzuca? Czy pozostaje nam już tylko sądowa droga dochodzenia roszczeń, która jest długa, skomplikowana i zupełnie nieadekwatna do sporów na małe kwoty? Otóż zanim pójdziemy do sądu, możemy skorzystać z Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Z czym to się je?

Z usług Arbitra Bankowego może skorzystać każdy konsument - osoba fizyczna, która zawarła z bankiem umowę nie związaną z działalnością gospodarczą. Arbiter jest powołany w celu przedsądowego rozstrzygania sporów pomiędzy klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta. Arbiter Bankowy działa przy Związku Banków Polskich, co może budzić pewne podejrzenia co do niezależności jego sądów, ale nie powinniśmy się martwić. Rozstrzygnięcia dokonuje Arbiter lub jego zastępca, którzy są powoływani na czteroletnią kadencję i nie jest łatwo ich odwołać. Postępowanie przed Arbitrem jest proste, tanie i szybkie. Dzięki niemu można rozwiązać swój problem bez konieczności korzystania z drogi sądowej.

Do Arbitra można wnosić spory pomiędzy konsumentami a członkami Związku Banków Polskich. Listę banków-członków ZBP można sprawdzić tutaj: https://zbp.pl/czlonkowie/lista-bankow. Jeśli twój bank nie jest członkiem ZBP warto sprawdzić czy dobrowolnie nie poddaje się rozstrzygnięciom Arbitra. Wartość sporu wniesionego do arbitrażu nie może przekraczać 8 000 zł.

Wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Arbitra Bankowego można wysłać do biura Arbitra (adres u dołu postu). W piśmie należy zawrzeć dane swoje, banku, przedstawić swoje żądania/opis sprawy/materiał dowodowy, podać wartość sporu i załączyć dokument potwierdzający wyczerpanie drogi reklamacyjnej w banku - zazwyczaj będzie to pismo odrzucające naszą reklamację. Wraz z wniesieniem sprawy należy wpłacić 50 zł na odpowiedni numer konta (20 zł w przypadku gdy wartość sporu jest niższa niż 50 zł). Uwaga - Arbiter nie będzie rozpatrywał spraw, które rozstrzygnął już sąd powszechny albo polubowny (lub sprawa jest w toku) lub jeśli sprawa jest na tyle skomplikowana, że wymagałaby powoływania biegłych i przesłuchiwania świadków. Jeśli zostanie podjęta decyzja o zwrocie wniosku z takich powodów, przepada połowa wpłaconej przez nas opłaty (25/10 zł).

W trakcie postępowania Arbiter pyta bank o stanowisko w sprawie, nakłania do polubownego zamknięcia sprawy pomiędzy bankiem a klientem, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia, samodzielnie rozstrzyga spór na niejawnym posiedzeniu. Wydanie orzeczenia zamyka sprawę. W przypadku, gdy bank przegra sprawę, musi zwrócić klientowi opłatę poniesioną przy wniesieniu sprawy przez Arbitra, ponosi też koszt postępowania. Jeśli sprawę przegra klient, nie ponosi kosztów postępowania.

Orzeczenie Arbitra Bankowego jest dla banku ostateczne i podlega wykonaniu w ciągu 14 dni. Z kolei dla konsumenta orzeczenie nie jest ostateczne - może wystąpić z powództwem do sądu.

Jak widać postępowanie przed Arbitrem Bankowym jest proste i szybkie. Jeśli zamierzamy wystąpić przeciwko bankowi na drogę sądową, a nasza sprawa spełnia warunki rozpatrzenia przez Arbitra, na pewno powinniśmy spróbować tej drogi. Może okazać się, że bank będzie skłonny załatwić sprawę polubownie lub Arbiter wyda korzystne dla nas orzeczenie. A jeśli nie, postępowanie przed arbitrem nie zamyka nam drogi przed sądem.


Kontakt do Arbitra Bankowego:

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon: 22 48 68 400

Regulamin działalności arbitrażu bankowego można znaleźć na stronie Związku Banków Polskich: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/regulamin 

Informacje zawarte w tym wpisie zdecydowanie nie mogą zastąpić porady prawnika. Nie jestem w stanie zagwarantować, że informacje podane tutaj będą prawdziwe w przyszłości. W każdym przypadku polecam kontakt bezpośrednio z Biurem Arbitra Bankowego.

7 komentarzy:

 1. No to ja nie wiem, czy taki arbiter byłby godny zaufania.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja myślę, że mając w perspektywie wycieczkę do sądu, warto najpierw spróbować u arbitra.

   Usuń
 2. W przypadku bezradności myślę, że warto spróbować

  OdpowiedzUsuń
 3. Super, bardzo przydatny wpis :D

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo fajnie! Podoba mi sie cały blog, a artykuły na bieżąco zamierzam czytać, bo można się wiele dowiedzieć.

  OdpowiedzUsuń
 5. Nie wiem czy zaufałabym takiemu arbitrowi. Myślicie, że miałby dobre intencje?
  Ja niedawno skorzystałam kredytu dla firm,ale nie jestem zadowolona. Skłądałam reklamację i nic z tego nie wyszło. Może taki arbiter pomoże? Warto spróbować...

  OdpowiedzUsuń
 6. Najpierw warto spróbować u arbitra a dopiero później sąd.

  OdpowiedzUsuń